Wizytówka
lekarz
Sarna Monika
Specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu (w trakcie)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • kolana koślawe
  • płaskostopie
  • wady postawy, wady stóp
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • wady rozwojowe
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: