Wizytówka
dr n. med.
Zamecka Małgorzata
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Badania ultrasonograficzne
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
Czwartek16:00 - 19:30

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: