Wizytówka
lekarz
Karczmarska-Łozińska Anna Lucyna
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • usg narządów wewnętrznych
  • usg tkanki podskórnej
  • badanie doplerowskie
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Orkana 7
Środa13:15 - 20:00
Czwartek12:30 - 15:30

Recepty refundowane: