Wizytówka
położna
Krasowska Maria
Specjalizacja:
Języki:
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
Poniedziałek07:30 - 09:45
Środa07:30 - 11:00
Sobota08:15 - 12:00