Wizytówka
lekarz Solecka Edyta
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG250.00
  Usg ciemiączko u niemowląt150.00
  Usg gruczołu krokowego150.00
  Usg jamy brzusznej150.00
  Usg jądra150.00
  Usg opłucnej150.00
  Usg piersi150.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)300.00
  Usg tarczycy150.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)150.00
  Usg układu moczowego150.00
  Usg węzłów chłonnych150.00
  Usg ślinianek150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Wtorek08:30 - 13:20
   Środa08:00 - 12:10
   Środa13:00 - 14:00
   Czwartek08:30 - 13:10
   Piątek16:00 - 20:00
   Sobota08:00 - 14:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich