Wizytówka
lekarz
Jurkiewicz Marta
Specjalizacja: pediatra (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • neonatologia
  • żółtaczka noworodków
  • stany przejściowe okresu noworodkowego
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Zwycięska 6A
Czwartek15:00 - 17:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: