Wizytówka
lekarz Jurkiewicz Marta
pediatra (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1, ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)112.00
  Por. pediatryczna140.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Czwartek15:00 - 17:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz wypisuje recepty refundowane
    • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie