Wizytówka
lekarz
Iwański Marcin
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Badania ultrasonograficzne
  • Badania dopplerowskie
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
Środa07:10 - 12:10
Lublin, ul. Zwycięska 6A
Wtorek14:30 - 17:30
Lublin, ul. Orkana 7
Piątek07:35 - 14:30
Krasnystaw, ul. Czysta 3
Poniedziałek07:00 - 16:00
Czwartek07:30 - 11:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: