Wizytówka
dr n. med.
Danielewicz Anna
Specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Diagnostyka ultrasonograficzna rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt
  • Deformacje kręgosłupa
  • Leczenie dzieci z MPDz oraz rozszczepem kręgosłupa, w tym leczenie botuliną i operacyjne
  • Biodro trzaskające
  • Chondromalacje
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: