Wizytówka
lekarz
Skrok Grzegorz
Specjalizacja: chirurg dziecięcy (specjalista)
Miejsce pracy: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.z o.o., ul. Peowiaków 1, 22- 400 Zamość,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • usuwanie zmian - znamiona, guzki, włókniaki, kaszaki
  • stulejka
  • usg jamy brzusznej
  • usg tarczycy
  • usg węzłów chłonnych
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Zamość, ul. Pocztowa 3
Środa10:00 - 14:15

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: