Wizytówka
dr n. med.
Tulidowicz-Bielak Maria
Specjalizacja: okulista (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Klinika Okulistyki Ogólnej
Zakres udzielanych konsultacji:
  • OCT
  • zespół suchego oka
  • zapalenie brzegów powiek
  • alergiczne choroby oczu
  • starczowzroczność
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Koncertowa 4D
Środa13:00 - 16:00
Piątek14:00 - 20:00
Sobota08:00 - 14:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: