Wizytówka
dr n. med.
Mełges Anna
Specjalizacja: neurolog (specjalista)
Miejsce pracy: ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • EMG/ENG
  • EMG splotu barkowego
  • Potencjały wzrokowe
  • Potencjały słuchowe
  • Próba miasteniczna lub tężyczkowa
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane: