Wizytówka
lekarz
Krasowski Robert
Specjalizacja: okulista (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • jaskra
  • zaćma
  • choroby zapalne oczu
  • zespół suchego oka
  • astygmatyzm
Języki:
  • angielski
  • rosyjski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: