Wizytówka
lekarz
Zarzecka Dorota
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Kraśnik, ul. Lubelska 56A
Wtorek15:30 - 18:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: