Wizytówka
dr n. med.
Starobrat Grzegorz
Specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • płaskostopie
  • skolioza
  • wady wrodzone narządu ruchu
  • koślawość stóp
  • koślawość kolan
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Orkana 7
Poniedziałek15:40 - 19:00
Kraśnik, ul. Lubelska 56A
Piątek15:30 - 19:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: