Wizytówka
lekarz Polak-Kocon Grażyna
pediatra (specjalista)

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)120.00
  Por. pediatryczna150.00
  Por. podstawowej opieki zdrowotnej (dzieci chore) 
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek08:00 - 12:50
   Wtorek09:30 - 14:30
   Środa08:00 - 12:50
   Czwartek14:00 - 18:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Specjalista II stopnia z pediatrii z ponad 30 letnim stażem pracy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Dziecięcym.Specjalizuje się w diagnostyce chorób zakaźnych.

    Przyroda i architektura.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie