Wizytówka
lekarz
Polak-Kocon Grażyna
Specjalizacja: pediatra (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • pediatria ogólna
  • choroby zakaźne w pediatrii
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: