Wizytówka
lekarz
Gajewska Joanna
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki, tkanek miękkich)
  • Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)
  • Usg węzłów chłonnych
  • Usg ślinianek
  • Usg tarczycy
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Koncertowa 4D
Wtorek12:15 - 18:00
Piątek12:15 - 18:00
Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
Poniedziałek16:30 - 19:45
Środa13:15 - 16:00

Recepty refundowane: