Wizytówka
lekarz
Zbydniowska Sylwia
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • choroby wieku dziecięcego
  • choroby układu oddechowego
  • choroby układu krążenia
  • zaburzenia endokrynologiczne
  • ocena i interpretacja badań diagnostycznych
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: