Wizytówka
lekarz Zgierska Elżbieta
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg gruczołu krokowego150.00
  Usg jamy brzusznej150.00
  Usg jądra150.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)300.00
  Usg tarczycy150.00
  Usg układu moczowego150.00
  Usg węzłów chłonnych150.00
  Usg ślinianek150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Zwycięska 6A
   Środa13:30 - 16:30
   Lublin, ul. Orkana 7
   Czwartek09:00 - 12:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych
    • Lekarz odmawia wystawiania zwolnień lekarskich