Wizytówka
lekarz
Zgierska Elżbieta
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • usg narządów wewnętrznych
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Zwycięska 6A
Środa13:30 - 16:30
Lublin, ul. Orkana 7
Czwartek09:00 - 12:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: