Wizytówka
lekarz
Andrzejewski Adam
Specjalizacja: rehabilitacja medyczna (specjalista), ortopedia i traumatologia narządu ruchu (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • urazy narządu ruchu: zwichnięcia, złamania, skręcenia
  • choroby kręgosłupa (np. dyskopatie, przepuklina dyskowa, zmiany zwyrodnieniowe)
  • Wady postawy
  • Osocze bogatopłytkowe PRP
Języki:
  • angielski
  • niemiecki
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: