Wizytówka
lekarz
Andrzejewski Adam
Specjalizacja: rehabilitacja medyczna (specjalista), ortopedia i traumatologia narządu ruchu (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • urazy narządu ruchu: zwichnięcia, złamania, skręcenia
  • choroby kręgosłupa (np. dyskopatie, przepuklina dyskowa, zmiany zwyrodnieniowe)
  • Wady postawy
  • Osocze bogatopłytkowe PRP
Języki:
  • angielski
  • niemiecki
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Chełm, Plac Kupiecki 12
Wtorek08:00 - 12:00
Czwartek15:00 - 19:00
Piątek07:15 - 07:30

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: