Wizytówka
lekarz Żak Olga
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg ciemiączko u niemowląt150.00
  Usg jamy brzusznej150.00
  Usg jądra150.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)300.00
  Usg tarczycy150.00
  Usg tkanki podskórnej (tłuszczaki, włókniaki)150.00
  Usg układu moczowego150.00
  Usg węzłów chłonnych150.00
  Usg ślinianek150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek14:15 - 18:22
   Lublin, ul. Koncertowa 4D
   Środa14:15 - 18:09
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    Specjalizuje się w radiologii pediatrycznej
    Jest obecnie lekarzem specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Odbyła szereg kursów z zakresu ultrasonografii oraz diagnostyki obrazowej, nabywając doświadczenie w zakresie radiologii pediatrycznej USG.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
     • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych