Wizytówka
lekarz
Jedlińska Magdalena
Specjalizacja: pediatra (w trakcie)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • choroby zakaźne wieku dziecięcego
  • choroby układu oddechowego i moczowego
  • infekcje przewodu pokarmowego
  • alergie
  • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
  • infekcje wirusowe i bateryjne
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Koncertowa 4D
Poniedziałek08:00 - 14:00
Czwartek08:00 - 14:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: