Wizytówka
lekarz
Psujek Magdalena
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Zwycięska 6A
Środa08:00 - 11:00
Czwartek17:30 - 20:00
Sobota08:00 - 10:30

Recepty refundowane: