Wizytówka
lekarz Kuliniec Łukasz
radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)

*Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
 • Rodzaj usług:
  Usg gruczołu krokowego150.00
  Usg jamy brzusznej150.00
  Usg jądra150.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)300.00
  Usg tarczycy150.00
  Usg układu moczowego150.00
  Usg węzłów chłonnych150.00
  Usg ślinianek150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Poniedziałek08:00 - 14:00
   Wtorek14:00 - 19:00
   Środa15:00 - 20:00
   Czwartek14:00 - 19:00
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

    angielskim

    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych