Wizytówka
lekarz
Kuliniec Łukasz
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • usg narządów wewnętrznych
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane: