Wizytówka
dr n. med.
Wiórkowski Krzysztof
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
  • choroby cywilizacyjne
  • choroby narządów wewnętrznych
  • kwalifikacje do szczepień
  • mezoterapia kręgosłupa
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: