Wizytówka
dr n. med.
Rusinek Barbara
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
  • choroby cywilizacyjne
  • kwalifikacja do szczepień
  • interpretacja wyników badań
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Orkana 7
Poniedziałek07:30 - 15:00
Wtorek07:30 - 17:00
Środa07:30 - 18:00
Czwartek07:30 - 18:00
Piątek07:30 - 18:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: