Wizytówka
dr n. med.
Pusiarska Renata
Specjalizacja: balneologia i medycyna fizykalna (specjalista), medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • choroby cywilizacyjne m.in. cukrzyca, miażdżyca, otyłość, nadciśnienie
  • infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: