Wizytówka
dr n. med.
Gruszecka-Gerkowicz Renata
Specjalizacja: okulista (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Klinika Okulistyki Ogólnej
Zakres udzielanych konsultacji:
  • badanie OCT
  • niedrożność kanalika łzowego
  • diagnostyka chorób przedniego i tylnego odcinka oka (choroby siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej, choroby rogówki)
  • diagnostyka i leczenie jaskry, zaćmy
  • choroby infekcyjne oka (nużeniec, zapalenie spojówek)
Języki:
  • angielski
  • rosyjski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: