Wizytówka
dr n. med.
Raganowicz Tomasz
Specjalizacja: ortopedia i traumatologia narządu ruchu (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
 • Porady preluksacyjne
 • Porady ortopedyczno- traumatologiczne
 • USG stawów biodrowych
 • Płaskostopie
 • Wady postawy
 • Złamania
 • Urazy
 • Wyrównanie długości kończyn
 • Guzy i zmiany guzopodobne
 • Chirurgia ręki
Języki:
 • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane: