Wizytówka
lekarz
Żywicka Grażyna
Specjalizacja: pulmonolog (specjalista), pediatra (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • testy skórne alergiczne, odczulanie
  • astma oskrzelowa
  • nietolerancje pokarmowe
  • alergiczne choroby oczu
  • alergie pokarmowe
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Koncertowa 4D
Poniedziałek17:15 - 19:05
Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
Wtorek17:00 - 18:30

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: