Wizytówka
dr n. med.
Fałkowska Anna
Specjalizacja: hematolog dziecięcy (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • ocena rozwoju niemowląt i dzieci
  • infekcje wirusowe
  • infekcje bakteryjne
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: