Wizytówka
lekarz
Pernach Ewa
Specjalizacja: pediatra (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • choroby zakaźne wieku dziecięcego
  • choroby układu oddechowego i moczowego
  • infekcje przewodu pokarmowego
  • alergie
  • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Języki:
  • francuski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: