Wizytówka
dr n. med.
Rycyk-Bojarzyńska Anna
Specjalizacja: choroby wewnętrzne (w trakcie)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Choroby wątroby
  • Nieswoiste choroby zapalene jelit
Języki:
  • angielski
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: