Wizytówka
dr n. med.
Puźniak Andrzej
Specjalizacja: endokrynolog (specjalista), choroby wewnętrzne (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Choroby tarczycy, nadnerczy, przysadki, przytarczyc
  • Zespoły wielogruczołowe
  • Otyłość
  • Nadciśnienie tętnicze wtórne
Języki:
  • niemiecki
  • rosyjski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: