Wizytówka
lekarz Antończak Justyna
radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SPZOZ, al. Kraśnicka 100, Lublin
 • Rodzaj usług:
  Doppler tętnic szyjnych i kręgowych170.00
  Usg gruczołu krokowego150.00
  Usg jamy brzusznej150.00
  Usg jądra150.00
  Usg piersi150.00
  Usg szyi (tarczyca, ślinianki, węzły chłonne)300.00
  Usg tarczycy150.00
  Usg układu moczowego150.00
  Usg węzłów chłonnych150.00
  Usg ślinianek150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Orkana 7
   Wtorek08:00 - 11:10
   • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

    Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

    • Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
    • Lekarz nie wypisuje recept refundowanych