Wizytówka
dr n. med.
Kustra Agnieszka
Specjalizacja: okulista (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Klinika Okulistyki Ogólnej
Zakres udzielanych konsultacji:
  • kwalifikacje do operacji z zakresu okuloplastyki
  • diagnostyka i leczenie jaskry
  • zmiany guzowate w zakresie powiek
  • OCT
  • przepukliny tłuszczu oczodołowego
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: