Wizytówka
lekarz
Kwaśny Michał
Specjalizacja: pediatra (w trakcie)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
  • interpretacja badań laboratoryjnych
  • ocena rozwoju niemowląt i dzieci
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: