Wizytówka
lekarz
Ciszewska Magdalena
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Usg ciemiączka u niemowląt
  • Usg gruczołu krokowego
  • Usg węzłów chłonnych
  • Usg ślinianek
  • Usg jamy brzusznej
  • Usg tarczycy
  • Usg opłucnej (ilość płynu)
  • Usg układu moczowego
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Koncertowa 4D
Czwartek15:00 - 18:45

Recepty refundowane: