Wizytówka
lekarz
Sotel Justyna
Specjalizacja: pediatra (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • infekcje bakteryjne i wirusowe
  • choroby cywilizacyjne
  • interpretacja wyników badań
  • kwalifikacje do szczepień
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: