Wizytówka
lekarz
Jeziorska Paulina
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
  • choroby cywilizacyjne
  • interpretacja wyników badań
  • choroby metaboliczne
  • kwalifikacja do szczepień
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: