Wizytówka
położna
Wiśniewska-Ślepaczuk Katarzyna
Specjalizacja:
Języki:
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Zwycięska 6A
Środa12:00 - 14:00
Piątek07:30 - 10:30