Wizytówka
lekarz
Piórkowski Sebastian
Specjalizacja: choroby płuc (specjalista)
Miejsce pracy: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Kliniczny Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy z Pododdziałem Wzmożonej Opieki Pulmonologicznej i Postcovidowej
Zakres udzielanych konsultacji:
  • astma
  • rak płuc
  • POCHP
  • spirometria
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: