Wizytówka
lekarz Świderek-Alsayed Zofia
pediatra

 • Rodzaj usług:
  Porada lekarska (Teleporada pediatryczna)120.00
  Por. pediatryczna150.00
  • Grafik przyjęć:
   Lublin, ul. Radziwiłłowska 5
   Poniedziałek14:00 - 18:00
   Środa08:30 - 14:30
   Czwartek08:30 - 15:30
   Piątek14:00 - 18:00
   • Specjalizacje i zainteresowania zawodowe:

    terapeuta metody Vojty, wczesna diagnostyka zaburzeń rozwojowych u dzieci, terapia dzieci z zespołem autyzmu i zespołem Downa.

    • Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:

     Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

     • Usługi mogą być przeprowadzane dla pacjentów obcojęzycznych w języku:

     angielskim, rosyjskim, chorwacki, arabski

     • Lekarz wypisuje recepty refundowane
     • Lekarz w razie potrzeby wystawia zwolnienie lekarskie