Wizytówka
lekarz
Świderek-Alsayed Zofia
Specjalizacja: pediatra
Języki:
  • angielski
  • rosyjski
  • chorwacki, arabski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: