Wizytówka
lekarz
Podgórniak Jakub
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin,
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Zwycięska 6A
Wtorek07:50 - 12:30
Czwartek07:50 - 12:30
Sobota07:50 - 11:10

Recepty refundowane: