Wizytówka
lekarz
Nowicki-Sak Karol
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Kraśnik, ul. Lubelska 56A
Środa14:30 - 20:00
Sobota08:00 - 14:00

Recepty refundowane: