Wizytówka
lekarz
Bodys Jagoda
Specjalizacja: radiologia i diagnostyka obrazowa (w trakcie)
Języki:
  • angielski
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Świdnik, ul. Niepodległości 14
Poniedziałek15:10 - 19:00

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: