Wizytówka
lekarz
Miturska Renata
Specjalizacja: dermatologia i wenerologia (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • diagnostyka i leczenie chorób wenerycznych
  • Trichogram
  • Dermatoskopia
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: