Wizytówka
dr n. med.
Molga-Wilczyńska Barbara
Specjalizacja: alergolog (specjalista), pediatra (specjalista)
Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. Profesora Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin,
Zakres udzielanych konsultacji:
  • Odczulanie
  • AZS
  • Astma
  • Pokrzywka
  • Uczulenia na jad owadów błonkoskrzydłych (osa, pszczoła, szerszeń)
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: