Wizytówka
lekarz
Smolak-Wilhelm Monika
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista)
Zakres udzielanych konsultacji:
  • choroby układu oddechowego,POCHP
  • choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu , choroby niedokrwienne
  • choroby tarczycy i inne zaburzenia endokrynologiczne
  • choroby układu moczowego
  • choroby układu kostno-stawowego w tym dyskopatia
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego

Grafik przyjęć:

Prezentujemy poglądowe godziny pracy. Grafik przyjęć uwzględniający np. nieobecność
personelu, brak wolnych terminów sprawdzisz w e-rezerwacji lub telefonicznie

Lublin, ul. Królewska 11
Poniedziałek08:15 - 13:15
Wtorek08:15 - 13:15
Środa08:15 - 13:15
Czwartek13:00 - 18:00
Piątek08:15 - 13:15

Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: