Wizytówka
lekarz
Paśnikowska-Żaba Agata
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista), pediatra
Zakres udzielanych konsultacji:
  • ocena rozwoju niemowląt i dzieci
  • infekcje wirusowe i bateryjne
  • infekcje układu oddechowego
  • kwalifikacja do szczepienia
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: