Wizytówka
lekarz
Tatarska-Jojczuk Dorota
Specjalizacja: medycyna rodzinna (specjalista), medycyna estetyczna
Zakres udzielanych konsultacji:
  • medycyna estetyczna
  • medycyna podróży
  • kwalifikacje do szczepień
  • infekcje wirusowe i bakteryjne
  • interpretacja badań laboratoryjnych
Języki:
    Lekarz nie udziela porad dla pacjentów obcojęzycznych
Grupy wiekowe pacjentów przyjmowanych na konsultacje:
Realizacja wizyty dla pacjenta poniżej 18 r.ż. możliwa tylko w obecności rodzica/opiekuna prawnego
Recepty refundowane:
Zwolnienie lekarskie: